White Shorja

Հանգստյան գոտու մուտքի տոմսը արժե  անձը 3000 դրամ։  Հանգստյան գոտում կա ամեն ինչ լիարժեք հանգիստ վայելելու համար։ Կան երկտեղանոց տնակներ 15 000 դրամ(նախաճաշով)։  

 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja
 • White Shorja